วันเสาร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2552

บันทึกการเรียนสัปดาห์ที่ 15

การเรียนในสัปดาห์นี้ ได้ฝึกทักษะการวิเคราะห์
ข้อมูลทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สร้างแผนภูมิ
แผนภาพ และแผนสถิติ ผ่านโปรแกรม
Microsoft Excel


ท้ายสุดได้การบ้านไปทำ

เหอๆ (ในใจหนูบอกว่า อีกแล้วหรอ)

- -*

บันทึกการเรียนสัปดาห์ที่ 14

การเรียนในสัปดาห์นี้ อาจารย์ได้สั่งงานในการทำ
รายงานเรื่อง ปัญหาขยะล้นหาดบางแสน

ต่อจากอาทิตย์ที่แล้ว

ลุย!!!

บันทึกการเรียนสัปดาห์ที่ 13

การเรียนในสัปดาห์นี้ ได้มีการนำเสนอผังความคิดผลงานของแต่ละกลุ่ม
ในหัวข้อเรื่อง "ปัญหาขยะล้นหาดบางแสน"

สู้ต่อไปคะ สู้ๆ

บันทึกการเรียนสัปดาห์ที่ 12

สัปดาห์นี้ อาจารย์ได้ทบทวนในเรื่องของ Search Engine
และได้เรียนรู้ในเรื่องของการเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรม
อ่านไปๆก็งงนะคะ
แต่พอได้ลองเขียนก็พอทำได้คะ

บันทึกการเรียนสัปดาห์ที่ 11

สำหรับในสัปดาห์นี้ ไม่มีการเรียนการสอน
เนื่องจากติดภารกิจ ต้องไปเข้าค่ายอบรมลูกเสือ
ที่ค่ายลูกเสือ วชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

คิดถึงบ้าน เพระทางกลับบ้านชัดๆ

- -"

บันทึกการเรียนสัปดาห์ที่ 10

ในสัปดาห์นี้ มีการสอบเก็บคะแนนกลางภาคเรียน
ในเรื่องราวของ Blog การวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล
การใช้โปรแกรม Mind Manager เป็นต้น

หนูเนี่ยเสร็จก่อนเพื่อนเลย
หุหุ

บันทึกการเรียนสัปดาห์ที่ 9

ในสัปดาห์นี้งดการเรียนการสอน ~~


เนื่องจากเป็นสัปดาห์ของการสอบกลางภาคเรียน