วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2552

บันทึกการเรียนสัปดาห์ที่ 1

เริ่มด้วยการปฐมนิเทศ แนะนำรายวิชา
เตรียมความพร้อมทางจิตใจและคุณธรรม
และอาจารย์ก็ทิงท้ายด้วยความหมายของการวิเคราะห์ สังเคราะห์
วันแรกไปได้สวยคะ ^^"

ประวัติทั่วๆไปของนางสาวนิตยา จ๋ายพงศ์

ชื่อ นิตยา จ๋ายพงศ์
ชื่อเล่น แอน
เกิดวันที่ 1 กรกฎาคม 2533
เบอร์โทรศัพท์ 0871138982
การศึกษา ปัจจุบันศึกษาอยู่ที่ม.บูรพา คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการสอนภาษาอังกฤษ
ความชอบ ชอบสุนัข
อื่นๆ ไม่มีค่ะ

ความคาดหวังที่จะได้รับจากการเรียนวิชานี้

1.อยากเรียนให้ได้เกรดสวยงาม
2.สามารถนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการเรียนวิชาอื่นๆ
3.ประสบความสำเร็จจากการเรียนวิชานี้
4.ไม่ติด F ในวิชานี้(และทุกๆวิชา)