วันเสาร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2552

บันทึกการเรียนสัปดาห์ที่ 10

ในสัปดาห์นี้ มีการสอบเก็บคะแนนกลางภาคเรียน
ในเรื่องราวของ Blog การวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล
การใช้โปรแกรม Mind Manager เป็นต้น

หนูเนี่ยเสร็จก่อนเพื่อนเลย
หุหุ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น