วันเสาร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2552

บันทึกการเรียนสัปดาห์ที่ 11

สำหรับในสัปดาห์นี้ ไม่มีการเรียนการสอน
เนื่องจากติดภารกิจ ต้องไปเข้าค่ายอบรมลูกเสือ
ที่ค่ายลูกเสือ วชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

คิดถึงบ้าน เพระทางกลับบ้านชัดๆ

- -"

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น