วันเสาร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2552

บันทึกการเรียนสัปดาห์ที่ 13

การเรียนในสัปดาห์นี้ ได้มีการนำเสนอผังความคิดผลงานของแต่ละกลุ่ม
ในหัวข้อเรื่อง "ปัญหาขยะล้นหาดบางแสน"

สู้ต่อไปคะ สู้ๆ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น